Impressum

Veraantwoordelijk voor deze inhoud

Hotel Mesnerwirt KG
Jakob Lenk
Adres: Dorfplatz 2, 6363 Westendorf 
Telefoon: +43 5334 6206
E-mail: info@mesnerwirt.at

 


Kennisgevingsplicht voor online handelen

Het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Verklaring over de informatieplicht (verklaring inzake gegevensbescherming)

De privacyverklaring vindt u hier

 

De boekingsvoorwaarden volgens de prijslijst en de Oostenrijkse hotelcontractvoorwaarden zijn van toepassing.
Algemene voorwaarden voor de hotelbranche 2006.


1. Inhoud

Hotel Mesnerwirt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn fundamenteel uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur opzettelijk of grove nalatigheid heeft gehandeld Cadeau. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het volledige aanbod te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Verwijzingen en links

Als direct of indirect wordt verwezen naar referentiedoelen ('links') die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, is hij alleen aansprakelijk als hij op de hoogte is van de inhoud en als het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn om deze te gebruiken in geval van illegale inhoud voorkomen. De aanbieder van de gelinkte pagina is als enige aansprakelijk voor eventuele aanvullende inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van dergelijke informatie, en niet de persoon die louter via links naar de betreffende publicatie verwijst. Deze beperking is ook van toepassing op inzendingen van derden in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten die door de auteur zijn opgesteld.

3. Auteursrecht

Hotel Mesnerwirt streeft ernaar de auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die het zelf heeft gemaakt of licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Het copyright voor gepubliceerde objecten gemaakt door de auteur blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiobestanden, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Rechtgeldigheid van deze disclaimer

Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen met de huidige juridische situatie, blijven de overige delen van het document wat betreft hun inhoud en geldigheid onaangetast.